ผู้อำนวยการโรงเรียน

นาย ภัทราวุธ สิมช้า

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

(ชำนาญการพิเศษ)

School Director

โทร.06 1051 6463

patrawuth@npwr.ac.th

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภิรวัฒน์ นะรีรัมย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โทร.08 6250 4956

 pirawat@npwr.ac.th

 สื่อการเรียนออนไลน์ สพฐ. [ DLTV ] [ DLIT ] [ ติวฟรี.com ] [ OBEC Content Center ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

ชุดเครื่องแบบนักเรียน

ค่าใช้จ่าย

เครื่องแบบนักเรียน

ยกเว้น! ชุดลูกเสือ-เนตรนารี

หญิง เสื้อแขนยาวติดโบว์ กระโปงสีกรมท่า

ชุดปกติ ตามท้องตลาด

ชาย-หญิง กางแกงดำมีแถบ

ชาย/หญิง กางเกง/กระโปง สีกรมท่า 
หญิงเสื้อแขนยาว เนคไทตราสัญลักษณ์

 วีดีโอแนะนำโรงเรียน

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระดับดีเยี่ยม

DATA INFOMATIONS

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1036100782

รหัส Smis 8 หลัก : 36012021

รหัส Obec 6 หลัก : 100782

รหัส GPA 10 หลัก : 1036105002

ก่อตั้ง :  7 มกราคม 2531

Latitude :

16.18805219655696

Longitude :

101.60315698057184

[[สารสนเทศ EMIS]]