ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2566

2566-03-07 : ประกาศโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08-ตัวอย่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
09-แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ศธ 04299.15-ว74.pdf