กลุ่มสาระศิลปะ

นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ

ครู คศ.3

นาฏศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอภิเชษฐ์  ค่อมสิงห์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

086-2384799

          

                    นางสาวรัตนพร หาญวิชัย

                           ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

                              095-8820955

นายกฤษฏา ชานนท์เมือง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง