ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2559

ชื่อโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน    1036105002 / 36012021

รายงานจำนวนนักเรียน (10 มิถุนายน)

ข้อมูล 15 พ.ย.