2560

ปีการศึกษา 2560

ชื่อโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน    1036105002 / 36012021

รายงานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 มิถุนายน 2560)

ข้อมูล 15 พ.ย.