::-ผลการเรียน 2561/2

วันที่โพสต์: Mar 21, 2019 11:36:25 PM

  สามารถดูผลการเรียนทั้งหมดที่ เมนู SGS (สำหรับนักเรียน)

  สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น ใบคำร้องขอปพ. 7

  พิมพ์ตัวอย่าง ปพ.1

ผลการเรียนผ่าน Android App

นักเรียน/ผู้ปกครองสามารถดูการเรียนได้ 3 ช่องทางดังนี้ เว็บ sgs.bopp-obec.info 

ประกาศผลการเรียนด้านล่าง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 6 ให้สอบแก้ตัว ภายใน 27 มีนาคม 2562 ให้ จบพร้อมรุ่น