::-ผลการเรียน 2562-2

วันที่โพสต์: Mar 19, 2020 9:28:17 AM

นักเรียน/ผู้ปกครองสามารถดูการเรียนได้ 3 ช่องทางดังนี้

1. เว็บ sgs.bopp-obec.info 

2.ผลการเรียนผ่าน Android App

3.ประกาศผลการเรียนด้านล่าง

   เป็นไฟล์แนบ PDF

   ***กรุณาตรวจ ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วดำเนินการสอบแก้ตัว ให้ผ่านทุกรายวิชา จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนชั้น และจบการศึกษา หากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00 หรือ ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมาก จะดำเนินการพิจารณา "ซ้ำชั้น" และหากผลการเรียนไม่ผ่าน เมื่อเปิดให้สอบแก้ตัวแล้วไม่ดำเนินการ จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคล**

-------