::-ผลการเรียน 2562/1

วันที่โพสต์: Oct 11, 2019 9:48:13 AM

  สามารถดูผลการเรียนทั้งหมดที่ เมนู SGS (สำหรับนักเรียน)

  สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น ใบคำร้องขอปพ. 7

  พิมพ์ตัวอย่าง ปพ.1

ผลการเรียนผ่าน Android App

นักเรียน/ผู้ปกครองสามารถดูการเรียนได้ 3 ช่องทางดังนี้เว็บ sgs.bopp-obec.info 

ประกาศผลการเรียนด้านล่าง

---------------------------------------