กีฬาเป็นยาวิเศษ : 25-30 ตุลาคม โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Nov 03, 2020 11:13:47 AM

เมื่อ 25-30 ตุลาคม 2563  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการทดสอบทักษะ และแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในยังส่งเสริมให้ผู้เรียนที่กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นประชาธิปไตย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยให้นักเรียนเลือกตั้ง ประธานและคณะกรรมการสี ในการวางแผนการดำเนินงานภายในคณะสี โดยมีครูเป็นเพียงที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวก  

        ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจากภาคส่วนภายนอกต่างๆ ให้การสนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน  และประธานเปิดงาน ท่านกำนันอภิวัฒน์ สมคำพี่ กำนันตำบลนางแดด อ.หนองบัวแดง คณะผู้บริหารส้วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน