การคัดเลือกให้รับรางวัล  IQA AWARD   ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์: Aug 09, 2022 12:32:30 PM

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นำโดยนายภัทราวุธ สิมช้าผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ซึ่งในการเข้ารับพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบ VTR ผ่านห้องประชุมออนไลน์ ณ หอประชุมไพลินโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก