การตรวจ ATK คัดกรอง และเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 ภายในสถานศึกษา

วันที่โพสต์: Aug 05, 2022 6:19:14 AM

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจาก รพสต.โนนเหม่า ในการตรวจ ATK เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก