การสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์: Jun 18, 2021 8:6:47 AM

ประกาศโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

เรื่อง การสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอรายชื่อ ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

โทรศัพท์ 0 4405 6570 หรือติดต่อคุณครูสุเทพ ทิพโชติ โทร. 087 7797 596 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ