การสอบวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์: Aug 05, 2022 6:16:58 AM

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา

รัชมังคลาภิเษก ได้ตรวจเยี่ยมการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 เพื่อให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด