กำหนดการมอบตัวออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่โพสต์: May 23, 2021 2:54:15 PM

แบบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2564

แบบมอบตัวที่นี่ 

https://forms.gle/tt9zzPq8oaKAnYst9

รายงานตัว ที่ยังไม่ส่งเอกสารยืนยัน

นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 

++คลิกที่นี่ สำหรับคนที่ยังไม่ส่งยืนยันเท่านั้น++

[ตรวจรายชื่อ ม.1] [ ตรวจรายชื่อ ม.4 ] [ ตรวจรายชื่อขอย้ายเข้า