กำหนดการรายงานตัว/มอบตัว ปีการศึกษา 2563 ม.1 วันที่ 12 มิ.ย. 63 และ ม.4 วันที่ 13 มิ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม

วันที่โพสต์: Jun 11, 2020 8:38:22 AM

กำหนดการรายงานตัว/มอบตัว ปีการศึกษา 2563 

ม.1 วันที่ 12 มิ.ย. 63 และ ม.4 วันที่ 13 มิ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโดยมีกระบวนการขั้นตอนดังภาพ

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 แบ่งเป็นกลุ่ม

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 แบ่งเป็นกลุ่ม

อุณภูมิเกิน 37.5 องศา C / ไม่มีหน้ากาก ห้ามเข้า

เอกสารไม่มีบริการถ่ายสำเนา