ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชุมนุม NPWR Production  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอ covid - 19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่โพสต์: Sep 10, 2020 9:33:10 AM

ขอแสดงความยินดี นักเรียนชุมนุม NPWR Production  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอ covid - 19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  30