ค่ายดาราศาสตร์คนดูดาวครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์: Jul 26, 2022 8:45:34 AM

วันที่ 22 - 23 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรม

“ค่ายดาราศาสตร์คนดูดาวครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565” โดยการจัดค่ายในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานกิจกรรม 1) แอสโทรแลป 2) การวัดตำแหน่งดาวโดยวิธีพารัลแลกซ์ 3) ส่วนประกอบกล้องโทรทรรศน์ 4) จุดดับบนดวงอาทิตย์5) แผนที่ดาว และการวัดมุมดาว 6) การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ด้วยกล้องรูเข็ม ณ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้ทางวิทยศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น สู่การค้นหาตัวเอง ก้าวไปสู่การเป็นนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต