งานบุญกระธูปออกพรรษา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565

วันที่โพสต์: Sep 21, 2022 10:35:28 AM

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เข้าร่วมเดินขบวนแห่กระธูปในนามตำบลนางแดด ในพิธีเปิด งานบุญกระธูปออกพรรษา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565 วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2565 เพื่อร่วมส่งเสริมประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ณ ถนนสายวัฒนธรรมกระธูป อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ