บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วันที่โพสต์: Jul 01, 2020 5:55:27 AM

รรยากาศเปิดเทอมวันแรก วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ของโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ลงประจำจุดคัดกรองการสำหรับการเปิดเทอมวันแรกของนักเรียนตามที่โรงเรียนวางแผนไว้ เพื่อควบคุมและดูความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการ Social Distansing โดยมีการตรวจคัดกรอง และลงชื่อ หรือ เช็คอิน "ไทยชนะ" การสลับการเข้าแถว ล้างมือก่อนขึ้นอาคารเรียน การเข้าใช้งานร้านสหกรณ์ เหลื่อมเวลาเข้าโรงอาหาร เป็นต้น และทำการแจกจ่าย face shield และได้รับความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยจาก อบต.นางแดด