ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)

วันที่โพสต์: Dec 14, 2018 3:53:51 AM

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)