ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงาน 102/27

วันที่โพสต์: Dec 18, 2018 7:35:25 AM

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงาน 102/27 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)