ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

วันที่โพสต์: Dec 18, 2018 9:37:29 AM

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)