ประกาศการสอบ ONET 2561

วันที่โพสต์: Oct 06, 2018 10:12:59 AM

10 ต.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

10-31 ต.ค. 61 เพิ่ม-ลด รายชื่อ

1-15 พ.ย. 61 ม.6 เทียบเท่า สมัครสอบ

5 ม.ค. 61 ประกาศรายชื่อรอบ 2

2-3 ก.พ. สอบ ม.3 ประกาศ 25 มี.ค. 62

2-3 มี.ค. สอบ ม.6 ประกาศ 31 มี.ค. 62

http://www.niets.or.th/th/catalog/view/241