ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่โพสต์: Oct 06, 2022 8:5:0 AM

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ sgs สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

ลิ้งค์ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx