ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID - ๑๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่โพสต์: Dec 25, 2020 9:31:26 AM

++คุมเข้ม และย้ำเตือนกันอีกรอบ ++

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID - ๑๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาด จึงต้องกำหนดให้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้กำกับติดตาม และให้ข้อมูลที่เป็นจริง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ในเขตอำเภอหนองบัวแดง มีผู้ติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า ซึ่งมีโอกาศสัมผัสใกล้ชิดกับคนหมู่มาก ทั้งนี้ มีบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองบางคนได้เข้าใช้บริการในตลาดนัด ซึ่งอยู่ใน Time Line ของผู้ติดเชื้อดังกล่าว โรงเรียนจึงกำหนดมาตราการภายใน ให้ภือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

//krupong