ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Jun 30, 2020 6:33:32 AM

ตามที่โรงเรียนได้กำหนดการสอบวัดความรู้ นักเรียนใหม่ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงขอแจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4