ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4  และจัดห้องเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์: May 22, 2021 8:40:4 AM

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โดยชั้นม.1 จัดการเรียนแบบคละกลุ่ม ส่วนชั้นม.4 แผนวิทย์-คณิต คัดจากผลการเรียนเฉลี่ย ส่วนแผนอื่นๆ คละผลการเรียน ชายหญิง ส่วนแผนการเรียน จะจัดแยกเป็นกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม และ รายชื่อเรียงห้อง นักเรียนชั้น ม.2 ตามกำหนดการจัดห้องเรียนใหม่ในระดับ ม.2

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4