ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 28 ธ.ค.63 - 1 ม.ค. 64

วันที่โพสต์: Dec 25, 2020 10:20:27 AM

เนื่องจาก ในเขตอำเภอหนองบัวแดง มีผู้ติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า ซึ่งมีโอกาศสัมผัสใกล้ชิดกับคนหมู่มาก ทั้งนี้ มีบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองบางคนได้เข้าใช้บริการในตลาดนัด ซึ่งอยู่ใน Time Line ของผู้ติดเชื้อดังกล่าว จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า (COVID-19) โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จึงประกาศดำเนินการต่อไปนี้1.โรงเรียนประกาศปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

2.โรงเรียนเปิดในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

3.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในช่วงระหว่างปิดเรียน จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมอบหมายครูประจำวิชา ดำเนินการสอนออนไลน์ตามตารางปกติ

4.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ที่ตั้งไม่ออกนอกพื้นที่จังหวัด ไม่เดินทางในเขตพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมชนต่าง ๆ หากไม่มีความจำเป็น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ทั้งนี้ให้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่  

โทรศัพท์ 044-056570 

เฟสบุ๊ค : facebook.com/npwr.sc 

เว็บไซต์ : http://www.npwr.ac.th

//krupong