รับสมัครบุคคลสอนภาษาจีน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน) (งบประมาณรายได้สถานศึกษา)

วันที่โพสต์: Apr 24, 2019 3:14:40 AM

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เปิดรับสมัครบุคคลสอนภาษาจีน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน) (งบประมาณรายได้สถานศึกษา) จำนวน  1  อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เงินเดือน 15,000 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก โทร. 044 056570 ตั้งแต่วันที่ 12-30 เมษายน 2562 ในวันเวลาราชการ