รับโล่ชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่โพสต์: Sep 21, 2022 10:22:30 AM

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 คณะวงโปงลางต้นน้ำซี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกและนายอุกฤษฏ์ มะลิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกได้เข้ารับโล่ชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2565 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมสนับสนุนและขยายเครือข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร