แจ้งปรับการสอบคัดเลือก เป็นการใช้ผลการเรียนเฉลี่ย

วันที่โพสต์: May 18, 2021 11:19:12 AM

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปัจจุบัน ในพื้นที่โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ยังไม่สามารถใช้อาคารสถานที่ และการจัดรวมพลคนหมู่มากได้ จึงมีการปรับวิธีการการคัดห้อง โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ย จึงแจ้งให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ยืนยันและส่งเอกสาร ปพ.1 โดยเฉพาะนักเรียนม.4 ที่สนใจเรียนตามแผนการเรียนวิทย์-คณิต ซึ่งจัดได้เพียง 35 คน ส่งเอกสาร ปพ.1 เพื่อตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ย เพื่อใช้ในการคัดห้องเรียน ส่วนกลุ่มอื่นๆ รวมถึงชั้น ม.1 ใช้วิธีการคละห้องเรียน แล้วให้นักเรียนเลือกเรียนตามแผนและรายวิชาที่สนใจต่อไป

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 

++คลิกที่นี่ ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น++

[ตรวจรายชื่อ ม.1] [ ตรวจรายชื่อ ม.4 ] [ ตรวจรายชื่อขอย้ายเข้า

ข้อมูล นักเรียนที่สมัคร และไม่ยืนยันตัวตน ณ วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 18.00 น. มีดังนี้

ชั้น ม.1 

ชั้น ม.4 

 

นักเรียนย้ายเข้า