แนวปฏิบัติของสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

วันที่โพสต์: Jun 04, 2020 2:13:7 AM

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน โดยได้จัดทำแนวปฏิบัตื เพื่อให้ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ให้เราผ่านไปด้วยกัน 

ดาวน์โหลด (PDF) แนวปฏิบัติของสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน