ตัวอย่างเนื้อหาการอบรม Excel ขั้นสูง YOUTUBE

วันที่โพสต์: Feb 03, 2016 10:33:5 AM

ตัวอย่างเนื้อหาการอบรม Excel ขั้นสูง อ.สมเกียรติ ที่เปิดชมบน YouTube ได้

ฉลาดใช้ Excel อย่างมืออาชีพในการทำงานประจำวันให้เสร็จเร็วขึ้น (1/4)

ฉลาดใช้ Excel อย่างมืออาชีพในการทำงานประจำวันให้เสร็จเร็วขึ้น (2/4)

ฉลาดใช้ Excel อย่างมืออาชีพในการทำงานประจำวันให้เสร็จเร็วขึ้น (3/4)

ฉลาดใช้ Excel อย่างมืออาชีพในการทำงานประจำวันให้เสร็จเร็วขึ้น (4/4)