บทวิดีทัศน์ประเทศญี่ปุ่น มีต้นแบบ สร้างคน สร้างชาติกันอย่างไร ?

วันที่โพสต์: Feb 01, 2016 4:41:0 AM

ลองมาดูคนญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น มีต้นแบบ สร้างคน สร้างชาติกันอย่างไร ?เขาถึงเป็นที่หนึ่งในเอเซีย และเป็นผู้นำระดับโลก

󾫼ฝึกสอนเด็ก(เนอสเซอรี่) ก่อนจะเข้าอนุบาล

󾫼ฝึกสอนเด็กในระดับอนุบาล อัจฉริยะ

󾫼ฝึกสอนเด็กระดับมัธยม ค้นหาตนเอง

󾫼ครูคือต้นแบบ สร้างคนสร้างชาติ

󾫼ฝึกสอนเด็กระดับมัธยมปลาย เรียนรู้สู่อนาคต

󾫼ครอบครัว คือ รากฐานสร้างคนสร้างชาติ

󾫼ฝึกสอนคนให้เป็นหัวใจเพชร (1)

󾫼นี่แหละมืออาชีพ

󾫼ฝึกสอนคนให้เป็นหัวใจเพชร (2)

󾫼นักธุรกิจของวันพรุ่งนี้

󾫼โรงเรียนสร้างคนให้เป็นสุดยอดผู้นำ

󾫼นักธุรกิจพันล้าน ใช้ชีวิตกับความสุขแบบไหน

󾫼มหาวิทยาลัยสอนคนให้พร้อมเป็นผู้ใหญ่

󾫼สร้างคนพร้อม สร้างเมืองพร้อม

󾫼สร้างเมืองสะอาด (1)

󾫼สร้างเมืองปลอดภัย

󾫼สร้างเมืองสะอาด (2)