เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายศุภชัย  ศรีสอาด

วันที่โพสต์: Feb 21, 2019 7:15:1 AM

แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายศุภชัย  ศรีสอาด  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ