รายชื่อ Email ครูพร้อมการนำเข้า

ขั้นตอนการนำเข้า ดังนี้

1. ล็อกอินเข้าใน email ด้วย @npwr.ac.th

2. ดาวน์โหลด รายชื่อครู @npwr.ac.th 

3. เข้าไปที่ รายชื่อผู้ติดต่อ

4. เลือก เพิ่มเติม > นำเข้า

5. ปุ่ม เลือกไฟล์ > เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดไป > กด OPEN > กด ปุ่ม นำเข้า

6. จะมีรายชื่อเข้า "นำเข้า วันที่นำเข้า"  เราเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้ตามขั้นตอน

7. เราจะสามารถส่ง Email เป็นกลุ่มได้ครับ และรายชื่อครูก็จะเข้าในสมุดรายชื่อทำให้เลือกส่ง Email ได้ครับ