ผลการเรียน 2561/2

วันที่โพสต์: Mar 24, 2019 12:38:35 AM

นักเรียน/ผู้ปกครองสามารถดูการเรียนได้ 3 ช่องทางดังนี้ 

- เว็บ sgs.bopp-obec.info 

- ผลการเรียนผ่าน Android App

- เว็บไชต์โรงเรียน เมนูผลสัมฤทธิ์ > ประกาศผลการเรียน

ไม่ผ่านเกณฑ์ ม.3 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ม.6

ม.3 และ ม.6 ที่ยังสอบไม่ผ่าน 

ให้เข้ามาสอยในระหว่างวันที่ 25-27 มี.ค. 2562