หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

วันที่โพสต์: May 16, 2020 3:24:28 AM

13 พ.ค. 63 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

พร้อมกันนี้ก็ฝึกอบรมการใช้งานประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ และ Zoom เพื่อเตรียมการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้