[26-27 เม.ย. 61] อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่โพสต์: May 05, 2018 10:34:50 AM

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ส่งครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกอบด้วย นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ และ นายศิริสิทธิ์  จุลนัน ได้รับความรู้พื้นฐานการออกแบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และฝึกปฏิบัติการ Cisco Routing Simulator

ข่าว : มรภ.ชัยภูมิ รับลูกศธ.อบรม ‘แอดมิน’ เครือข่ายเน็ต ร.ร. https://www.matichon.co.th/news/931894

เอกสารประกอบ : https://drive.google.com/open?id=1dr9DFRouYcCrjTO_oa9KZb62XWb9om72

โหลด :โปรแกรมจำลอง Cisco 

แหล่งข้อมูล :

http://www.prasansoft.com/web-content-cisco1.php

http://www.jodoi.org/Basic%20config.html

demo.sophos.com demo/demo