[28-30 เม.ย. 61] อบรม STEM ระดับชั้นม.ปลาย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ศูนย์การอบรมโรงเรียนภูเขียว

วันที่โพสต์: May 05, 2018 10:22:28 AM

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ส่งครูเข้าอบรม STEM ม.ปลาย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ศูนย์การอบรมโรงเรียนภูเขียว ประกอบด้วย นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ, นางสาวจิรัชฌา จุตะโน, นายวิทวัช ตาศรี, นายศุภชัย ศรีสะอาด, นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ และนางกุลนันนท์  ตาศรี ซึ่งเป็นการฝึกการจัดกิจกรรมบูรณาการ Science Technology Engineer Math นำความรู้มาพัฒนาชิ้นงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรม แล่นให้ไกล ไปให้ถึง และกลุ่มบรูณาการจาก นภว. สามารถสร้างรถขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรรี่สร้างเอง ได้ไกลที่สุด(35 เมตร) และผลการสอบ ผ่านเกณฑ์ทุกคน