กิจกรรมกีฬาสี

วันที่โพสต์: Aug 14, 2016 7:6:33 AM

   วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬาตามความถนัด และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง โดยมีพิธีเปิด-ปิด ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เป็นประธานในพิธี