กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 1/2559

วันที่โพสต์: Jun 23, 2016 10:33:11 AM

    วันที่ 23 มิถุนายน 2559  นานสุนันท์  กอโพธิ์์ศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก