กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์: Sep 21, 2022 11:1:32 AM

วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน