กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์: Sep 21, 2022 11:0:4 AM

วันที่ 4 กันยายน 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน