กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์: Sep 21, 2022 10:58:41 AM

วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป