กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์: Sep 21, 2022 11:8:17 AM

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน