กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์: Mar 04, 2016 6:41:51 AM

            เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ท่านผู้อำนวยการดวงพร ศรธงทอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศในภาคเช้า และพิธีบายศรีสู่ขวัญในภาคบ่าย เพื่อแสดงความยินดี เป็นขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558