กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่โพสต์: Aug 12, 2016 2:1:36 PM

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียน ร่วมเวียนเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีธงชัย และวัดนาคสุวรรณเทพนิมิตร ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอดและทะนุบำรุงพุทธศาสนา