กระดานข่าว โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  ฉบับวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2559

วันที่โพสต์: Nov 22, 2016 9:39:52 AM

   ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และคณะครู เข้ารับประทานรางวัล องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ จากพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ