กระดานข่าว โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559

วันที่โพสต์: Nov 22, 2016 8:27:28 AM

   ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ อบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชนชาวตำบลนางแดด และนำคณะครู เข้าร่วมประกวดโครงการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.